Kontakt

Proszę wybrać dział, do którego jest pytanie:
Czy masz najnowszą wersję programu?
UWAGA - pomoc techniczna jest wyłącznie dla najnowszej wersji programu, nie serwisujemy wersji specjalnych. Proszę najpierw pobrać i zainstalować najnowszą wersję Faktury Express – kliknij tutaj
tak nie PROSZĘ ZAINSTALOWAĆ NAJNOWSZĄ WERSJĘ PROGRAMU 🙂
Przejrzyj najczęściej zadawane pytania kierowane do działu technicznego:
Czy program Faktury Express będzie generował pliki jpk? W programie Faktury Express jest już możliwość generowania jednolitego pliku kontrolnego jpk – jpk vat i jpk fa (jedynie dla faktur w PLN). Jest to narzędzie w wersji BETA, przepisy odnośnie specyfikacji pliku zmieniają się bardzo często. Innych plików jpk w programie nie przewidujemy. Myślimy, że tylko programy wielkich producentów będą miały wszystkie pliki jpk, jest to potężny temat, niedostępny dla mniejszych producentów oprogramowania. Jeśli potrzebujecie Państwo program księgowo-magazynowy niestety nie posiadamy takiego programu i nie będziemy wspierać jpk w tym zakresie. Przed wysłaniem pliku jpk do MF zalecamy dokładnie sprawdzenie go przez specjalistyczne biuro księgowe.
Do wysyłania plików jpk do urzędów skarbowych MF udostępniło specjalną aplikację, dostępną pod adresem: www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/klient-jpk
Wszelkie informacje na temat nowych przepisów znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów – www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk
Jak przenieść dane między komputerami? 1) Wykonujemy eksport danych na poprzednim komputerze (przycisk Eksport danych w programie)
2) Utworzony plik przenosimy na nowy komputer
3) Instalujemy program na nowym komputerze (jeśli nie jest zainstalowany)
4) Uruchamiamy go z uprawnieniami administratora (prawy przycisk na ikonie programu -> Uruchom jako administrator)
5) Importujemy dane wybierając przycisk Import danych
Program zgłasza problemy z bazą danych/błędy łączenia z bazą danych. Co zrobić w takiej sytuacji? Najpewniej dostęp do bazy danych został zablokowany przez program antywirusowy, można go chwilowo wyłączyć lub dodać nasz program do wyjątków. Zawsze też zalecamy przeinstalowanie programu - zakładka Ustawienia - sprawdź wersję - przeinstaluj. Najnowszą wersję programu można również pobrać z zakładki Pliki.
Jak skonfigurować wersję wielostanowiskową? 1) Proszę kliknąć przycisk ‚Połącz/Rozłącz’ w głównym oknie programu
2) W polu host wpisać nazwę lub adres IP zdalnego komputera.
3) W pole Baza Danych wprowadzić dokładną ścieżkę do pliku bazy danych (‚Faktury.fdb’) na dysku zdalnego komputera.
4) Przed połączeniem na serwerze proszę odblokować port TCP/IP 3050.

Przykład ustawień:
Na serwerze:
Baza danych: C:\\Users\\Public\\Documents\\Polpress\\Faktury Express\\db\\Faktury.fdb
Host: localhost

Na komputerze klienckim:
Baza danych: C:\\Users\\Public\\Documents\\Polpress\\Faktury Express\\db\\Faktury.fdb
Host: nazwakomputera(adres IP serwera) np.: "192.168.1.10"

Proszę upewnić się że komputer kliencki ma dostęp do pliku z bazą danych oraz posiada możliwość jego edycji.
Kilka dodatkowych uwag dotyczących wersji wielostanowiskowej:
- oba programy warto uruchamiać jako Administrator
- między komputerami musi być możliwość utworzenia grupy domowej (roboczej)
- w niektórych sytuacjach plik z bazą (Faktury.fdb) powinien znajdować się w miejscu dostępnym dla drugiego komputera (np. Dokumenty udostępnione) lub mieć po prostu włączoną możliwość udostępniania
- na obu komputerach należy odblokować port 3050 (dodać regułę przychodzącą i wychodzącą jako port 3050)
- na początek warto też wyłączyć program typu firewall aby mieć pewność, że nie sprawi problemów
- jeśli chodzi o podanie ścieżki do bazy na drugim komputerze to ma być dokładnie taka sama jak na komputerze z bazą (czyli tak jak komputer z bazą widzi ścieżkę, najlepiej skopiować)
- jako host najlepiej adres IP lub nazwę komputera w sieci
- zalecamy aby serwerem był komputer z Windowsem 7, gdzie łatwiej skonfigurować grupę roboczą wraz z całym połączeniem sieciowym
- warto wyłączyć wszystkie programy antywirusowe z ochroną czasu rzeczywistego(w celu sprawdzenia, czy nie blokują połączenie sieciowego)
Program nie wysyła e-maili. Jak poprawnie skonfigurować pocztę e-mail w programie? W opcjach edycji sprzedawcy obowiązkowo ustawiamy trzy pola:
1) Adres e-mail: adres z którego będą wysyłane wiadomości, przykład: test@gmail.com
2) Serwer poczty wychodzącej: dostawca poczty udostępnia na swojej stronie, przykład: smtp.gmail.com
3) Port: port z którego wysyłane są wiadomości, standardowy port w systemie Windows to 465
4*) Nadawca - nasza nazwa widoczna w nagłówku e-maila np. polpress
5*) Temat i treść w zależności od rodzaju wysyłanego e-maila

* - opcjonalne

W opcjach edycji nabywcy ustawiamy pole:
1) Adres e-mail - kontaktowy

W przypadku gdy dostaniemy komunikat o nie wysłaniu wiadomości e-mail:
1) Upewnić się, że poprawnie wpisujemy hasło do poczty
2) Upewnić się, że dane wprowadzone wcześniej są poprawne
3) Uruchomić program z uprawnieniami administratora
4) Sprawdzić czy firewall lub program antywirusowy z ochroną czasu rzeczywistego nie blokują portu wychodzącego do poczty
Jak poprawnie zaimportować bazę danych? Jeżeli wykonaliśmy import danych, a dane są ciągle niewidoczne (brak dokumentów, sprzedawców, nabywców itp.), to oznacza problem z uprawnieniami dostępu do bazy danych. Aby temu zapobiec należy wyłączyć program i uruchomić go z uprawnieniami administratora. Po ponownym wykonaniu operacji importu, wszystkie dane powinny być widoczne w programie. Jak odzyskać dane w razie awarii komputera/systemu/programu? Kilka metod na odzyskanie danych, gdy nie mamy dostępu do programu:
1) Jeżeli baza danych nie uległa uszkodzeniu (nie wyskakują okna z powiadomieniami o błędach w bazie), można skopiować plik Faktury.fdb, który znajduje się w katalogu Moje Dokumenty/Polpress/Faktury Express/db
2) Jeżeli w programie była zaznaczona opcja automatycznej archiwizacji (standardowo opcja jest ustawiona na miesiąc), to w katalogu Moje Dokumenty/Polpress/Faktury Express/ powinny znajdować się pliki z rozszerzeniem zip, przykładowo: "dane_Faktury_2015-03-23.zip".
Takie pliki należy skopiować na dysk zewnętrzy, pendrive lub inne bezpieczne miejsce.
*Uwaga, katalog może się różnić od wyżej wymienionego, jeśli użytkownik go wcześniej zmienił
Czy program Faktury Express może wystawiać faktury dla kilku sprzedawców? Program jest napisany dla 1 sprzedawcy, ale można to „ominąć”, tworząc nowy standard i format numeracji dla nowego sprzedawcy. Czyli np. sprzedawca 1 ma format: 20/01/2017/A, a sprzedawca 2: 20/01/2017/B. Jeśli każdy sprzedawca będzie miał identyczny format numeracji, faktury będą się niestety kasować.
Czy przeliczanie w programie jest poprawne, gdy wychodzą różnice nawet kilku groszy? Dokładne wyjaśnienie systemu liczenia: http://rp.pl/artykul/787348.html Jak wystawić fakturę zaliczkową? Aby wystawić fakturę zaliczkową należy wybrać rodzaj dokumentu – faktura zaliczkowa – nowa. Kolejne to kontynuacje, ostatnia – końcowa. Każda faktura powinna być wystawiona tak, aby zawierała cenę wpłaconej zaliczki. Przykładowo, sprzedając towar za 300 zł w 3 zaliczkach po 100 zł należy: 1. Wystawić nową fakturę zaliczkową wpisując tam towar i wpisać kwotę otrzymanej pierwszej zaliczki (100,00 zł). 2. Po otrzymaniu drugiej zaliczki, należy wystawić fakturę zaliczkową – kontynuacja, wybrać fakturę wystawioną w punkcie 1. i wpisać wartość drugiej otrzymanej zaliczki (100,00 zł). 3. Po otrzymaniu ostatniej zaliczki, należy wystawić fakturę zaliczkową – końcowa, wybrać fakturę wystawioną ostatnio w punkcie 2. i ustawić kwotę 300,00 zł. Na fakturze pokażą się poprzednie zaliczki i kwota do dopłaty – 100,00 zł. Nie znalazłem powyżej swojego pytania - chcę zadać własne
Przejrzyj najczęściej zadawane pytania kierowane do działu handlowego:
Jak mogę zamówić program? Zapraszamy Państwa do złożenia zamówienia poprzez nasz sklep: www.polpress.pl/sklep Znajdziecie tam Państwo różne opcje płatności (przelew bankowy online, karta kredytowa, przelew) oraz sposoby wysyłki (kod e-mailem, poczta - CD ROM). Na jaki okres jest licencja? Licencja na nasze programy jest dwuletnia. Jak szybko dostanę kod do programu? Natychmiast. Przy zamówieniu wysyłki kodu e-mailem, kod jest wysyłany automatycznie 24h/7dni od razu po zaksięgowaniu Państwa wpłaty. Czy dostanę fakturę za zakup? Oczywiście, faktura jest wysyłana od razu po zakupie na Państwa adres e-mail. Straciłem klucz aktywacyjny do programu, jak go odzyskać? Klucze aktywacyjne znajdują się na fakturze zakupowej oraz e-mailu otrzymanych podczas zakupu programu. Można również skorzystać z naszego systemu ponownego wysłania kodu. Na stronie: link proszę wprowadzić NIP, a kod zostanie wysłany na e-mail podany przy zamówieniu. Nie znalazłem powyżej swojego pytania - chcę zadać własne
Formularz kontaktowy:
* Pole wymagane
* Pola wymagane

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.