Informacje

FAQ – najczęściej zadawane pytania


POLECAMY NAJPIERW:
pobranie i zainstalowanie najnowszej wersji Faktury Express – kliknij tutaj
Poprzednie wersje (do wersji 8) zawsze można znaleźć na stronie PLIKI


Straciłem klucz aktywacyjny do programu, jak go odzyskać?
Klucze aktywacyjne znajdują się na fakturze zakupowej oraz e-mailu otrzymanych podczas zakupu programu.
Można również skorzystać z naszego systemu ponownego wysłania kodu.
Na stronie: link proszę wprowadzić NIP, a kod zostanie wysłany na e-mail podany przy
zamówieniu.


Czy program Faktury Express będzie generował pliki jpk i czy będzie obsługiwał tzw. podzielony VAT?
W programie Faktury Express jest już możliwość generowania jednolitego pliku kontrolnego jpk – jpk vat i jpk fa. Jest to narzędzie w wersji BETA, przepisy odnośnie specyfikacji pliku zmieniają się bardzo często.
Innych plików jpk w programie nie przewidujemy. Myślimy, że tylko programy wielkich producentów będą miały wszystkie pliki jpk, jest to potężny temat, niedostępny dla mniejszych producentów oprogramowania. Jeśli potrzebujecie Państwo program księgowo-magazynowy niestety nie posiadamy takiego programu i nie będziemy wspierać jpk w tym zakresie.
Do wysyłania plików jpk do urzędów skarbowych MF udostępniło specjalną aplikację, dostępną pod adresem: link
Wszelkie informacje na temat nowych przepisów znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów – link
Odnośnie podzielonego VATu czyli Split Payment – program ma możliwość w edycji sprzedawcy wprowadzenia drugiego konta na fakturze, ale nie jest to konieczne. Dokładne wyjaśnienie tego systemu można przeczytać tutaj – link


Import danych programu Faktury Express 6-8 do najnowszej wersji Faktury Express/instalacja programu na nowym komputerze

Aby przenieść bazę danych należy wykonać poniższe kroki:
1. Wykonać eksport danych na pierwszym komputerze poprzez przycisk Eksport danych w naszym programie
2. Utworzony plik z rozszerzeniem .zip należy przenieść na dysk zewnętrzny (np. na pendrivie)
3. Na nowym komputerze instalujemy nową wersję (pliki do pobrania – tutaj) i wprowadzamy kod rejestracyjny.
4. Wgrywamy bazę danych na drugim komputerze poprzez przycisk Import danych w naszym programie (należy wskazać wcześniej utworzony plik)
Polecamy ze względów bezpieczeństwa raz na tydzień archiwizować dane w bezpiecznym miejscu (opcja automatycznej archiwizacji w panelu Administracja).


Program zgłasza problemy/błąd łączenia z bazą danych.
Najpewniej dostęp do bazy danych został zablokowany przez program antywirusowy, można go chwilowo wyłączyć lub dodać nasz program do wyjątków. Zawsze też zalecamy przeinstalowanie programu – zakładka Ustawienia – sprawdź wersję – przeinstaluj.
Najnowszą wersję programu można również pobrać z zakładki Pliki.


Jak należy zainstalować uaktualnienie?

1) Uruchamiamy program Faktury Express
2) Wybieramy zakładkę “Ustawienia”
3) W prawym dolnym rogu naciskamy przycisk “sprawdź wersję”
4) Jeśli na serwerze znajduje się nowsza wersja naciskamy “aktualizuj” lub “przeinstaluj”
5) Po pobraniu pliku, instalacja nowej wersji nastąpi automatycznie – proszę postępować zgodnie z instrukcjami.
Można również pobrać plik z najnowszą wersją z naszej strony/dział pliki i zainstalować program.


Czy program Faktury Express może wystawiać faktury dla kilku sprzedawców?
Program jest napisany dla 1 sprzedawcy, ale można to “ominąć”, tworząc nowy standard i format numeracji dla nowego sprzedawcy. Czyli np. sprzedawca 1 ma format: 20/01/2017/A, a sprzedawca 2: 20/01/2017/B. Jeśli każdy sprzedawca będzie miał identyczny format numeracji, faktury będą się niestety kasować.


Jaka jest zalecana rozdzielczość ekranu w systemie Windows dla poprawnej pracy programu?
Minimalna rozdzielczość to 1024×768 (4:3).


Konfiguracja programu Faktury Express licencja wielostanowiskowa
Przed zakupem wersji PREMIUM wielostanowiskowej, zalecany przetestowanie programu w Państwa sieci.
Proszę pobrać najnowszą wersję DEMO i zainstalować. Dla Państwa wygody, wersja demo jest wersją PREMIUM, można w niej wprowadzić dane sieci.
1) Proszę kliknąć przycisk ‘Połącz/Rozłącz’ w głównym oknie programu
2) W polu host wpisać nazwę lub adres IP zdalnego komputera.
3) W pole Baza Danych wprowadzić dokładną ścieżkę do pliku bazy danych (‘Faktury.fdb’) na dysku zdalnego komputera.
4) Przed połączeniem na serwerze proszę odblokować port TCP/IP 3050.

Przykład ustawień:
Na serwerze:
Baza danych: C:\\Users\\Public\\Documents\\Polpress\\Faktury Express\\db\\Faktury.fdb
Host: localhost

Na komputerze klienckim:
Baza danych: C:\\Users\\Public\\Documents\\Polpress\\Faktury Express\\db\\Faktury.fdb
Host: nazwakomputera(adres IP serwera) np.: “192.168.1.10”

Proszę upewnić się że komputer kliencki ma dostęp do pliku z bazą danych oraz posiada możliwość jego edycji.


Jak wystawić fakturę zaliczkową?
Aby wystawić fakturę zaliczkową należy wybrać rodzaj dokumentu – faktura zaliczkowa – nowa. Kolejne to kontynuacje, ostatnia – końcowa.
Każda faktura powinna być wystawiona tak, aby zawierała cenę wpłaconej zaliczki.
Przykładowo, sprzedając towar za 300 zł w 3 zaliczkach po 100 zł należy:
1. Wystawić nową fakturę zaliczkową wpisując tam towar i wpisać kwotę otrzymanej pierwszej zaliczki (100,00 zł).
2. Po otrzymaniu drugiej zaliczki, należy wystawić fakturę zaliczkową – kontynuacja, wybrać fakturę wystawioną w punkcie 1. i wpisać wartość drugiej otrzymanej zaliczki (100,00 zł).
3. Po otrzymaniu ostatniej zaliczki, należy wystawić fakturę zaliczkową – końcowa, wybrać fakturę wystawioną ostatnio w punkcie 2. i ustawić kwotę 300,00 zł. Na fakturze pokażą się poprzednie zaliczki i kwota do dopłaty – 100,00 zł.


Czy sposób liczenia w programie jest prawidłowy? Otrzymuję różnicę kilku groszy?
Dokładne wyjaśnienie systemu liczenia: link


Jak wykonać/odzyskać kopię bazy danych ?
Jeżeli nie posiadamy żadnych kopii bazy danych, a serwer bazy danych został uszkodzony, należy skopiować folder “db” znajdujący się w katalogu Dokumenty\Polpress\Faktury Express\. Taki folder należy spakować do pliku z rozszerzeniem .zip o dowolnej nazwie. Jeżeli baza danych nie jest uszkodzona, to w ten sposób możemy odzyskać dane.
Wszystkim jednak zalecamy włączenie automatycznej archiwizacji w programie. Kopie bazy danych będą trzymane w katalogu, który został ustawiony w programie (zakładka Ustawienia).


Import danych z wersji wcześniejszych Faktur (1-5) do wersji 6-8.

Poradnik video importu danych

1) Uruchamiamy program Faktury Express 6-8
2) Z ikon po lewej wybieramy “Import danych”
3) Po uruchomieniu programu “Import …” w odpowiednim polu, proszę wybrać ścieżkę gdzie zainstalowana była wcześniejsza wersja programu. Jeśli obie ścieżki są wprowadzone poprawnie okna z tabelami powinny zawierać wpisy.
4) Kliknąć na przycisk Start w celu importu.
5) Po sprawdzeniu czy prawidłowo działa program “Faktury Express 6-8” i są w nim wszystkie dane ze starej bazy danych, można odinstalować starszą wersję programu.
DANYCH NIE NALEŻY PRZENOSIĆ W INNY SPOSÓB, NIŻ OPISYWANY POWYŻEJ (RĘCZNE KOPIOWANIE, PRZENOSZENIE DANYCH MIĘDZY FOLDERAMI)


Połączenie bazy danych z chmurą (Dropbox, Dysk Google)
W naszym programie istnieje możliwość połączenia bazy danych z chmurą, która umożliwia łatwość przenoszenia danych między kilkoma komputerami na przykład biuro-dom. Zalecamy używanie aplikacji Dropbox oraz Dysk Google. Aby tego dokonać proszę zastosować się do poniższych instrukcji:
1. Pobrać i zainstalować aplikację chmury (www.dropbox.com/install lub www.google.com/drive/)
2. Skopiować plik Faktury.fdb, który znajduje się w folderze Dokumenty\Polpress\Faktury Express\db do katalogu chmury
3. W programie Faktury Express kliknąć przycisk “Baza danych”
4. W polu “Baza danych” wskazać ścieżkę na dysku do bazy danych, która znajduje się już w katalogu chmury
Przykład: C:\Users\{nazwa_użytkownika}\Dropbox\Polpress\Faktury Express\db\Faktury.fdb
5. Wybrać przycisk “Połącz”
6. Od tej pory baza danych będzie zapisywana w chmurze
Uwagi:
– można również wybrać opcje automatycznej archwizacji w karcie Ustawienia, dzięki której dane można trzymać zarówno na dysku lokalnym jak i w chmurze.
– Powyższe instrukcje muszą zastać wykonane na wszystkich komputerach, które mają działać na bazie znajdującej się w chmurze
– Warto pamiętać, że baza danych będzie przenoszona do chmury w momencie zamknięcia programu, dlatego też może być używana tylko w jednym miejscu w danym momencie, w innym przypadku niektóre dane mogą zostać nadpisane i utracone
– Rozwiązanie dedykujemy dla wersji Standard (wersja Premium umożliwia równoczesną pracę na kilku stanowiskach w sieci lokalnej)


Jak wystawić fakturę dwuwalutową – faktura w Euro, VAT w zł – dotyczy to głównie film transportowych?
Proszę wystawić fakturę w Euro (wybór waluty na karcie WYSTAW) i zaznaczyć opcję: drukuj kurs. W ustawieniach można również zaznaczyć opcję: drukuj podsumowanie w PLN na fakturach walutowych.


Jak można wystawić automatycznie faktury dla całej grupy kontrahentów?


Jak skonfigurować program Faktury Express do wysyłania faktur e-mailem?