Kontakt

Proszę wybrać dział, do którego jest pytanie:
Czy masz najnowszą wersję programu?
UWAGA - pomoc techniczna jest wyłącznie dla najnowszej wersji programu, nie serwisujemy wersji specjalnych. Proszę najpierw pobrać i zainstalować najnowszą wersję Faktury Express – kliknij tutaj
tak nie PROSZĘ ZAINSTALOWAĆ NAJNOWSZĄ WERSJĘ PROGRAMU 🙂
Przejrzyj najczęściej zadawane pytania kierowane do działu technicznego:
Czy program Faktury Express będzie generował pliki jpk? W programie Faktury Express jest już możliwość generowania jednolitego pliku kontrolnego jpk – jpk vat. Jest to narzędzie w wersji BETA, przepisy odnośnie specyfikacji pliku zmieniają się bardzo często. Pracujemy nad jeszcze jednym plikiem - jpk fa, który powinien być gotowy w połowie 2018 roku. Innych plików jpk w programie nie przewidujemy. Myślimy, że tylko programy wielkich producentów będą miały wszystkie pliki jpk, jest to potężny temat, niedostępny dla mniejszych producentów oprogramowania.
Do wysyłania plików jpk do urzędów skarbowych MF udostępniło specjalną aplikację, dostępną pod adresem: www.finanse.mf.gov.pl/pp/jpk/klient-jpk
Wszelkie informacje na temat nowych przepisów znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów – www.finanse.mf.gov.pl/web/wp/pp/jpk
Jak przenieść dane między komputerami? 1) Wykonujemy eksport danych na poprzednim komputerze (przycisk Eksport danych w programie)
2) Utworzony plik przenosimy na nowy komputer
3) Instalujemy program na nowym komputerze (jeśli nie jest zainstalowany)
4) Uruchamiamy go z uprawnieniami administratora (prawy przycisk na ikonie programu -> Uruchom jako administrator)
5) Importujemy dane wybierając przycisk Import danych
Program zgłasza problemy z bazą danych/błędy łączenia z bazą danych. Co zrobić w takiej sytuacji? Wystarczy przejść do zakładki Ustawienia, kliknąć przycisk Sprawdź wersję, a następnie Przeinstaluj. Najnowszą wersję programu można pobrać z zakładki Pliki.
Jak skonfigurować wersję wielostanowiskową? 1) Proszę kliknąć przycisk ‚Połącz/Rozłącz’ w głównym oknie programu
2) W polu host wpisać nazwę lub adres IP zdalnego komputera.
3) W pole Baza Danych wprowadzić dokładną ścieżkę do pliku bazy danych (‚Faktury.fdb’) na dysku zdalnego komputera.
4) Przed połączeniem na serwerze proszę odblokować port TCP/IP 3050.

Przykład ustawień:
Na serwerze:
Baza danych: C:\\Users\\Public\\Documents\\Polpress\\Faktury Express\\db\\Faktury.fdb
Host: localhost

Na komputerze klienckim:
Baza danych: C:\\Users\\Public\\Documents\\Polpress\\Faktury Express\\db\\Faktury.fdb
Host: nazwakomputera(adres IP serwera) np.: "192.168.1.10"

Proszę upewnić się że komputer kliencki ma dostęp do pliku z bazą danych oraz posiada możliwość jego edycji.
Kilka dodatkowych uwag dotyczących wersji wielostanowiskowej:
- oba programy warto uruchamiać jako Administrator
- między komputerami musi być możliwość utworzenia grupy domowej (roboczej)
- w niektórych sytuacjach plik z bazą (Faktury.fdb) powinien znajdować się w miejscu dostępnym dla drugiego komputera (np. Dokumenty udostępnione) lub mieć po prostu włączoną możliwość udostępniania
- na obu komputerach należy odblokować port 3050 (dodać regułę przychodzącą i wychodzącą jako port 3050)
- na początek warto też wyłączyć program typu firewall aby mieć pewność, że nie sprawi problemów
- jeśli chodzi o podanie ścieżki do bazy na drugim komputerze to ma być dokładnie taka sama jak na komputerze z bazą (czyli tak jak komputer z bazą widzi ścieżkę, najlepiej skopiować)
- jako host najlepiej adres IP lub nazwę komputera w sieci
- zalecamy aby serwerem był komputer z Windowsem 7, gdzie łatwiej skonfigurować grupę roboczą wraz z całym połączeniem sieciowym
- warto wyłączyć wszystkie programy antywirusowe z ochroną czasu rzeczywistego(w celu sprawdzenia, czy nie blokują połączenie sieciowego)
Program nie wysyła e-maili. Jak poprawnie skonfigurować pocztę e-mail w programie? W opcjach edycji sprzedawcy obowiązkowo ustawiamy trzy pola:
1) Adres e-mail: adres z którego będą wysyłane wiadomości, przykład: test@gmail.com
2) Serwer poczty wychodzącej: dostawca poczty udostępnia na swojej stronie, przykład: smtp.gmail.com
3) Port: port z którego wysyłane są wiadomości, standardowy port w systemie Windows to 465
4*) Nadawca - nasza nazwa widoczna w nagłówku e-maila np. polpress
5*) Temat i treść w zależności od rodzaju wysyłanego e-maila

* - opcjonalne

W opcjach edycji nabywcy ustawiamy pole:
1) Adres e-mail - kontaktowy

Podczas wysyłania wiadomości e-mail dostępne są opcje:
1) Wysłanie kopii do sprzedawcy(do siebie)
2) Wydrukowanie wysyłanego dokumentu
3) Zapamiętanie hasła do poczty w pliku(może wymagać uruchomienia programu z uprawnieniami administratora)

W przypadku gdy dostaniemy komunikat o nie wysłaniu wiadomości e-mail:
1) Upewnić się, że poprawnie wpisujemy hasło do poczty
2) Upewnić się, że dane wprowadzone wcześniej są poprawne
3) Uruchomić program z uprawnieniami administratora
4) Sprawdzić czy firewall lub program antywirusowy z ochroną czasu rzeczywistego nie blokują portu wychodzącego do poczty
Jak poprawnie zaimportować bazę danych? Jeżeli wykonaliśmy import danych, a dane są ciągle niewidoczne (brak dokumentów, sprzedawców, nabywców itp.), to oznacza problem z uprawnieniami dostępu do bazy danych. Aby temu zapobiec należy wyłączyć program i uruchomić go z uprawnieniami administratora. Po ponownym wykonaniu operacji importu, wszystkie dane powinny być widoczne w programie. Jak odzyskać dane w razie awarii komputera/systemu/programu? Kilka metod na odzyskanie danych, gdy nie mamy dostępu do programu:
1) Jeżeli baza danych nie uległa uszkodzeniu (nie wyskakują okna z powiadomieniami o błędach w bazie), można skopiować plik
Faktury.fdb, który znajduje się w katalogu Moje Dokumenty/Polpress/Faktury Express/db
2) Jeżeli w programie była zaznaczona opcja automatycznej archiwizacji (standardowo opcja jest ustawiona na miesiąc), to w katalogu
Moje Dokumenty/Polpress/Faktury Express/ powinny znajdować się pliki z rozszerzeniem zip, przykładowo: "dane_Faktury_2015-03-23.zip".
Takie pliki należy skopiować na dysk zewnętrzy, pendrive lub inne bezpieczne miejsce.
*Uwaga, katalog może się różnić od wyżej wymienionego, jeśli użytkownik go wcześniej zmienił
Czy program Faktury Express może wystawiać faktury dla kilku sprzedawców? Program jest napisany dla 1 sprzedawcy, ale można to „ominąć”, tworząc nowy standard i format numeracji dla nowego sprzedawcy. Czyli np. sprzedawca 1 ma format: 20/01/2017/A, a sprzedawca 2: 20/01/2017/B. Jeśli każdy sprzedawca będzie miał identyczny format numeracji, faktury będą się niestety kasować.
Czy przeliczanie w programie jest poprawne, gdy wychodzą różnice nawet kilku groszy? Dokładne wyjaśnienie systemu liczenia: http://prawo.rp.pl/artykul/787348.html Jak wystawić fakturę zaliczkową? Pierwsza faktura powinna być wystawiona tak, aby zawierała cenę całego towaru lub usługi. To znaczy na pierwszej fakturze zaliczkowej należy wpisać wszystkie towary, jakie w ramach danej transakcji sprzedajemy i wpisać kwotę pierwszej otrzymanej zaliczki, a następnie wraz z otrzymywaniem kolejnych zaliczek należy wystawiać kontynuacje.
Przykładowo, sprzedając towar za 300 zł w 3 zaliczkach po 100 zł należy:
1) Wystawić nową fakturę zaliczkową wpisując tam cały sprzedawany towar (o wartości 300 zł) i wpisać kwotę otrzymanej pierwszej zaliczki (100 zł) w polu Kwota zaliczki.
2) Po otrzymaniu drugiej zaliczki, należy wystawić fakturę zaliczkową – kontynuacja, wybrać fakturę wystawioną w punkcie 1. i w polu Kwota zaliczki wpisać wartość drugiej otrzymanej zaliczki (100 zł).
3) Po otrzymaniu ostatniej zaliczki, należy wystawić fakturę zaliczkową – końcowa, wybrać fakturę wystawioną ostatnio w punkcie 2. W polu Kwota zaliczki automatycznie pojawi się kwota ostatniej zaliczki (100 zł).
Nie znalazłem powyżej swojego pytania - chcę zadać własne
Przejrzyj najczęściej zadawane pytania kierowane do działu handlowego:
Jak mogę zamówić program? Zapraszamy Państwa do złożenia zamówienia poprzez nasz sklep: www.polpress.pl/sklep Znajdziecie tam Państwo różne opcje płatności (przelew bankowy online, karta kredytowa, przelew) oraz sposoby wysyłki (kod e-mailem, poczta - CD ROM). Na jaki okres jest licencja? Licencja na nasze programy jest dwuletnia. Jak szybko dostanę kod do programu? Natychmiast. Przy zamówieniu wysyłki kodu e-mailem, kod jest wysyłany automatycznie 24h/7dni od razu po zaksięgowaniu Państwa wpłaty. Czy dostanę fakturę za zakup? Oczywiście, faktura jest wysyłana od razu po zakupie na Państwa adres e-mail. Straciłem klucz aktywacyjny do programu, jak go odzyskać? Klucze aktywacyjne znajdują się na fakturze zakupowej oraz e-mailu otrzymanych podczas zakupu programu. Można również skorzystać z naszego systemu ponownego wysłania kodu. Na stronie: link proszę wprowadzić NIP, a kod zostanie wysłany na e-mail podany przy zamówieniu. Nie znalazłem powyżej swojego pytania - chcę zadać własne
Formularz kontaktowy:
* Pole wymagane
* Pola wymagane

Acceptable file types: doc,docx,pdf,txt,gif,jpg,jpeg,png.
Maximum file size: 1mb.