Informacje

FAQ – najczęściej zadawane pytania


POLECAMY NAJPIERW:
pobranie i zainstalowanie najnowszej wersji Faktury Express – kliknij tutaj
Poprzednie wersje (do wersji 8) zawsze można znaleźć na stronie PLIKI


Straciłem klucz aktywacyjny do programu, jak go odzyskać?
Klucze aktywacyjne znajdują się na fakturze zakupowej oraz e-mailu otrzymanych podczas zakupu programu.
Można również skorzystać z naszego systemu ponownego wysłania kodu.
Na stronie: link proszę wprowadzić NIP, a kod zostanie wysłany na e-mail podany przy
zamówieniu.


Czy program Faktury Express będzie generował pliki jpk?
W programie Faktury Express jest już możliwość generowania jednolitego pliku kontrolnego jpk – jpk vat. Jest to narzędzie w wersji BETA, przepisy odnośnie specyfikacji pliku zmieniają się bardzo często.
Pracujemy nad jeszcze jednym plikiem – jpk fa, który powinien być gotowy w połowie 2018 roku. Innych plików jpk w programie nie przewidujemy. Myślimy, że tylko programy wielkich producentów będą miały wszystkie pliki jpk, jest to potężny temat, niedostępny dla mniejszych producentów oprogramowania.
Do wysyłania plików jpk do urzędów skarbowych MF udostępniło specjalną aplikację, dostępną pod adresem: link
Wszelkie informacje na temat nowych przepisów znajdują się na stronie Ministerstwa Finansów – link


Import danych programu Faktury Express 6-8 do najnowszej wersji Faktury Express/instalacja programu na nowym komputerze

Aby przenieść bazę danych należy wykonać poniższe kroki:
1. Wykonać eksport danych na pierwszym komputerze poprzez przycisk Eksport danych w naszym programie
2. Utworzony plik z rozszerzeniem .zip należy przenieść na dysk zewnętrzny (np. na pendrivie)
3. Na nowym komputerze instalujemy nową wersję (pliki do pobrania – tutaj) i wprowadzamy kod rejestracyjny.
4. Wgrywamy bazę danych na drugim komputerze poprzez przycisk Import danych w naszym programie (należy wskazać wcześniej utworzony plik)
Polecamy ze względów bezpieczeństwa raz na tydzień archiwizować dane w bezpiecznym miejscu (opcja automatycznej archiwizacji w panelu Administracja).


Baza danych Firebird zgłasza problemy/błąd łączenia z bazą danych.
Wystarczy przejść do zakładki Ustawienia, kliknąć przycisk Sprawdź wersję, a następnie Przeinstaluj.
Najnowszą wersję programu można pobrać z zakładki Pliki.


Jak należy zainstalować uaktualnienie?

1) Uruchamiamy program Faktury Express
2) Wybieramy zakładkę „Ustawienia”
3) W prawym dolnym rogu naciskamy przycisk „sprawdź wersję”
4) Jeśli na serwerze znajduje się nowsza wersja naciskamy „aktualizuj” lub „przeinstaluj”
5) Po pobraniu pliku, instalacja nowej wersji nastąpi automatycznie – proszę postępować zgodnie z instrukcjami.
Można również pobrać plik z najnowszą wersją z naszej strony/dział pliki i zainstalować program.


Czy program Faktury Express może wystawiać faktury dla kilku sprzedawców?
Program jest napisany dla 1 sprzedawcy, ale można to „ominąć”, tworząc nowy standard i format numeracji dla nowego sprzedawcy. Czyli np. sprzedawca 1 ma format: 20/01/2017/A, a sprzedawca 2: 20/01/2017/B. Jeśli każdy sprzedawca będzie miał identyczny format numeracji, faktury będą się niestety kasować.


Jaka jest zalecana rozdzielczość ekranu w systemie Windows dla poprawnej pracy programu?
Minimalna rozdzielczość to 1024×768 (4:3).


Konfiguracja programu Faktury Express licencja wielostanowiskowa
Przed zakupem wersji PREMIUM wielostanowiskowej, zalecany przetestowanie programu w Państwa sieci.
Proszę pobrać najnowszą wersję DEMO i zainstalować. Dla Państwa wygody, wersja demo jest wersją PREMIUM, można w niej wprowadzić dane sieci.
1) Proszę kliknąć przycisk ‚Połącz/Rozłącz’ w głównym oknie programu
2) W polu host wpisać nazwę lub adres IP zdalnego komputera.
3) W pole Baza Danych wprowadzić dokładną ścieżkę do pliku bazy danych (‚Faktury.fdb’) na dysku zdalnego komputera.
4) Przed połączeniem na serwerze proszę odblokować port TCP/IP 3050.

Przykład ustawień:
Na serwerze:
Baza danych: C:\\Users\\Public\\Documents\\Polpress\\Faktury Express\\db\\Faktury.fdb
Host: localhost

Na komputerze klienckim:
Baza danych: C:\\Users\\Public\\Documents\\Polpress\\Faktury Express\\db\\Faktury.fdb
Host: nazwakomputera(adres IP serwera) np.: „192.168.1.10”

Proszę upewnić się że komputer kliencki ma dostęp do pliku z bazą danych oraz posiada możliwość jego edycji.


Jak wystawić fakturę zaliczkową?
Pierwsza faktura powinna być wystawiona tak, aby zawierała cenę całego towaru lub usługi. To znaczy na pierwszej fakturze zaliczkowej należy wpisać wszystkie towary, jakie w ramach danej transakcji sprzedajemy i wpisać kwotę pierwszej otrzymanej zaliczki, a następnie wraz z otrzymywaniem kolejnych zaliczek należy wystawiać kontynuacje.
Przykładowo, sprzedając towar za 300 zł w 3 zaliczkach po 100 zł należy:
1. Wystawić nową fakturę zaliczkową wpisując tam cały sprzedawany towar (o wartości 300 zł) i wpisać kwotę otrzymanej pierwszej zaliczki (100 zł) w polu Kwota zaliczki.
2. Po otrzymaniu drugiej zaliczki, należy wystawić fakturę zaliczkową – kontynuacja, wybrać fakturę wystawioną w punkcie 1. i w polu Kwota zaliczki wpisać wartość drugiej otrzymanej zaliczki (100 zł).
3. Po otrzymaniu ostatniej zaliczki, należy wystawić fakturę zaliczkową – końcowa, wybrać fakturę wystawioną ostatnio w punkcie 2. W polu Kwota zaliczki automatycznie pojawi się kwota ostatniej zaliczki (100 zł).


Czy sposób liczenia w programie jest prawidłowy? Otrzymuję różnicę kilku groszy?
Dokładne wyjaśnienie systemu liczenia: link


Jak wykonać/odzyskać kopię bazy danych ?
Jeżeli nie posiadamy żadnych kopii bazy danych, a serwer bazy danych został uszkodzony, należy skopiować folder „db” znajdujący się w katalogu Dokumenty\Polpress\Faktury Express\. Taki folder należy spakować do pliku z rozszerzeniem .zip o dowolnej nazwie. Jeżeli baza danych nie jest uszkodzona, to w ten sposób możemy odzyskać dane.
Wszystkim jednak zalecamy włączenie automatycznej archiwizacji w programie. Kopie bazy danych będą trzymane w katalogu, który został ustawiony w programie (zakładka Ustawienia).


Import danych z wersji wcześniejszych Faktur (1-5) do wersji 6-8.

Poradnik video importu danych

1) Uruchamiamy program Faktury Express 6-8
2) Z ikon po lewej wybieramy „Import danych”
3) Po uruchomieniu programu „Import …” w odpowiednim polu, proszę wybrać ścieżkę gdzie zainstalowana była wcześniejsza wersja programu. Jeśli obie ścieżki są wprowadzone poprawnie okna z tabelami powinny zawierać wpisy.
4) Kliknąć na przycisk Start w celu importu.
5) Po sprawdzeniu czy prawidłowo działa program „Faktury Express 6-8” i są w nim wszystkie dane ze starej bazy danych, można odinstalować starszą wersję programu.
DANYCH NIE NALEŻY PRZENOSIĆ W INNY SPOSÓB, NIŻ OPISYWANY POWYŻEJ (RĘCZNE KOPIOWANIE, PRZENOSZENIE DANYCH MIĘDZY FOLDERAMI)


Połączenie bazy danych z chmurą (Dropbox, Dysk Google)
W naszym programie istnieje możliwość połączenia bazy danych z chmurą, która umożliwia łatwość przenoszenia danych między kilkoma komputerami na przykład biuro-dom. Zalecamy używanie aplikacji Dropbox oraz Dysk Google. Aby tego dokonać proszę zastosować się do poniższych instrukcji:
1. Pobrać i zainstalować aplikację chmury (www.dropbox.com/install lub www.google.com/drive/)
2. Skopiować plik Faktury.fdb, który znajduje się w folderze Dokumenty\Polpress\Faktury Express\db do katalogu chmury
3. W programie Faktury Express kliknąć przycisk „Baza danych”
4. W polu „Baza danych” wskazać ścieżkę na dysku do bazy danych, która znajduje się już w katalogu chmury
Przykład: C:\Users\{nazwa_użytkownika}\Dropbox\Polpress\Faktury Express\db\Faktury.fdb
5. Wybrać przycisk „Połącz”
6. Od tej pory baza danych będzie zapisywana w chmurze
Uwagi:
– można również wybrać opcje automatycznej archwizacji w karcie Ustawienia, dzięki której dane można trzymać zarówno na dysku lokalnym jak i w chmurze.
– Powyższe instrukcje muszą zastać wykonane na wszystkich komputerach, które mają działać na bazie znajdującej się w chmurze
– Warto pamiętać, że baza danych będzie przenoszona do chmury w momencie zamknięcia programu, dlatego też może być używana tylko w jednym miejscu w danym momencie, w innym przypadku niektóre dane mogą zostać nadpisane i utracone
– Rozwiązanie dedykujemy dla wersji Standard (wersja Premium umożliwia równoczesną pracę na kilku stanowiskach w sieci lokalnej)


Jak wystawić fakturę dwuwalutową – faktura w Euro, VAT w zł – dotyczy to głównie film transportowych?
Proszę wystawić fakturę w Euro (wybór waluty na karcie WYSTAW) i zaznaczyć opcję: drukuj kurs. W ustawieniach można również zaznaczyć opcję: drukuj podsumowanie w PLN na fakturach walutowych.


Jak można wystawić automatycznie faktury dla całej grupy kontrahentów?


Jak skonfigurować program Faktury Express do wysyłania faktur e-mailem?